top of page

Kalender for 2023

Kære alle


Styregruppen er i gang med at planlægge 2023 for Danske Handelsbyer. I første omgang har vi en række datoer klar, som I kan plotte i kalenderen(Se neden for). De kommer også til jer som Outlook invitationer.


Som Nikolai har prædiket, så vil acceptknappen blive opfattet som bindende tilmeldinger til vores fysiske møder. Er der nogle, der ikke bruger kalenderfunktionen, skal I melde tilbage til Nikolai.


Styregruppen har også besluttet at samle al koordinering og facilitering hos Nikolai og Simon i 2023. Det betyder, at vi ikke fornyer aftalen med Torsten.


Vi vil gerne sige tak for et godt og lærerigt år sammen med Torsten.


I stedet for kun at tænke på inspiration udefra, har Torsten formået at bringe de kompetencer, der var i rummet i spil, til at skabe værdi for hele netværket - et vigtigt løft af vores netværk som vi forsat vi have fokus på i det kommende år.


Herfra ønskes I alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.Mødekalender 2023

Onlinemøder:

De fastholdes som udgangspunkt hvert måned, dog med undtagelse i januar samt de måneder hvor vi mødes fysisk. Hvis der i løbet af 2023 viser sig ’landsdækkende’ udfordringer/kriser, vil vi selvfølgelig afvikle onlinemøder hvor dette vil kunne drøftes. Det bliver Nikolai og Simon som afvikler onlinemøderne, med input fra jer og styregruppen. Der bliver indkaldt via Outlook – som i de foregående år.

1.Onlinemøde 7.februar 2023 kl.9.00-10.00

Fysiske møder:

Vi fastholder 4 fysiske møder i 2023 og vi vil gerne se på muligheden for at kunne afvikle dem i forskellige byer – dog fortsat gerne lidt ’centralt’ af hensyn til transport. Det bliver Nikolai og Simon som vil stå for afvikling og diverse interne oplæg. Input til møderne kommer fra jer og styregruppen. Møderne i 1.halvår vil være præget af vores udvikling med White Paper. Planlægning vil være i samarbejde med citymanager fra værtsbyen. Der bliver indkaldt via Outlook – som i de foregående år.

1.Møde den 2.marts 2023 kl.10.00-15.00

2.Møde den 30.maj 2023 kl.10.00-15.00

3.Møde den 31.august 2023 kl.9.00-15.00 (Inkl. Klimafolkemøde – afholdes i Middelfart)

4.Møde den 7.december 2023 kl.14.00-18.00 (Efterfølgende julemiddag – mod egenbetaling)

Studietur:

Det er vores alles opfattelse at studieturen er et godt tiltag, hvor vi kan hente inspiration og viden fra andre lande/byer, men også en unik mulighed for at lære hinanden bedre at kende. For 2023 vil vi forsøge at arrangere en tur til London, som vil indeholde et messebesøg for retail teknologi, retail safari samt bydelsmøde med en lokal citymanager. Som i de foregående år må der også her påregnes egenbetaling.

Datoer: London den 24.-25 (26) april 2023.


Nikolai vil sammen med styregruppen begynde planlægning straks i det nye år.

Styregruppemøder:

Styregruppen mødes fysisk eller online 4-6 årligt.

1.Møde den 12.januar 2023 kl.9.00-10.30 (Online)


Med venlig hilsen


Anders Baagland

Formand38 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentários


bottom of page