top of page
IMG_7109.JPG

Midtbyen er afgørende!
82.000 beskæftiget
samt en årlig omsætning på 90 mia. kr.

Danske Handelsbyer er et landsdækkende netværket, der repræsenterer udvalgsvarehandlen i 56 handelsbyer. For mange af de danske gågader er en aktiv udvalgsvarehandel selve forudsætningen for en levende bymidte. Gågader og bymidter er også på nationalt plan et afgørende erhvervsområde med over 82.000 beskæftiget og en årlig omsætning på 90 mia. kr. Udvalgsvarehandlen udgøres af over 13.000 arbejdssteder fordelt på traditionelle gågadebutikker, som tøj-, sko-, elektronik- og interiørbutikker, samt isenkræmmere, boghandlere og guldsmede, og inkluderer ikke dagligvarebutikker.
Kilde: Dansk Erhverv

Vil du være med i netværket

Netværk for levende byer med handel, service & oplevelser

Du bekræfter ved nedenstående form at jeres handelsby bliver repræsenteret i netværk.

Pris for medlemskab årligt kontingent: kr. 4.000 + moms.


Du får 

 • Online forum til sparring og vidensdeling

 • Online månedlig møder - med inspiration, vejledning og sparring til dagligdagens udfordringer

 • 3-4 årlige netværksmøde - en hel dag hvor vi tager forskellige temaer op som kan sikre en levende handelsby

 • 1 årlig studietur - mod egenbetalingstillæg

 • Sekretariat - som vil betjene netværket og styrke nationale og kommunale opmærksomhed på det lokale handelsliv

 • National styregruppe - som understøtter at alle danske handelsbyer bliver set og hørt

Er du interesseret i et medlemskab, så kan du tilmelde dig her.

Fordele ved at være medlem af netværket

 • Videndeling og sparring i netværket bygger på åbenhed og fortrolighed

 • Råd, nye ideer og vejledning motiveres og faciliteres blandt deltagerne

 • Inspirationsoplæg af eksperter fra førende videnmiljøer og udviklere af fremtidens digitale løsninger

 • Erfaringsoplæg fra detailhandlens frontløbere

 • Debat, sparring og erfaringsudveksling i mindre grupper, hvor I arbejder med de nyeste innovationsværktøjer

 • Der er let forplejning, kaffe, vand og frugt til alle møder

 • Facebookgruppe for netværket

 • Med mere…

51075871_10156048145265994_5646144207522
bottom of page