top of page
DH hjemmeside banner 1920x621px_edited.jpg

Velkommen til Danske Handelsbyer

Hvem er vi?

Danske Handelsbyer er et netværk for os, der sidder med udvikling af detailhandel i byerne og som ønsker et greb om de radikale forandringer og som ligeledes ønsker et stærkt netværk, som kan hjælpe til handling og udvikling.

 

Digitaliseringen udfordrer alle, men detailhandlens små og mellemstore butikker kigger mod deres handelsforeninger for svar på, hvordan der kan skabes en levende midtby. Dog er disse foreninger båret af små budgetter, ildsjæle og frivillige kræfter. Derfor inviterer vi til at deltage i dette netværk som er målrettet folk som har ansvar for udvikling af handel, service, og oplevelser i midtbyen f.eks. citychefer, direktører for handelsstandsforeninger og andre i ledende roller indenfor detailhandel og byudvikling.


Formålet er at kompetenceudvikle, opruste og facilitere erfarings- og videndeling mellem deltagerne for i sidste ende at klæde dem på til at vækste den lokale detailhandel. Gennem inspiration udefra, paneldebat og best practice klæder vi deltagerne på til at løfte det strategiske arbejde med at udvikle oplevelser og en levende midtby.

Du kan læse mere om nuværende, kommende og tidligere events samt tilmelde dig netværket via siden her.

Netværket faciliteres af brancheforeningen MERK

Det bygger videre på Citychef2020 initiativet som blev iværksat af Innovationsnetværket Service Platform og Lifestyle & Design Cluster. Det blev iværksat som en vidensbro der skulle opruste den lokale detailhandel og sikre stærkere digital sparring og digital forretningsudvikling til cityforeningens medlemmer.

Strategisk samarbejde styrker bymidten i Middelfart

Hør borgmester i Middelfart, Johannes Lundsfryd Jensen, fortælle uddybende om, hvorfor en levende bymidte er afgørende for, hvordan Danmarks byer klarer sig, og hvordan Middelfart Kommune har indgået i et strategisk samarbejde med byens handelstandforening for at styrke bymidten.

Danske Handelsbyer opruster for at sikre levende bymidter i fremtiden

Danske Handelsbyer repræsenterer for nuværende 57 danske handelsbyer, som gennem flere år har arbejdet for, at fremtidssikre vores byer med handel, service og oplevelser. Danske Handelsbyer har spillet en aktiv rolle i Regeringens Partnerskab for levende bymidter, som netop sætter fokus på at fastholde og understøtte udviklingen i de små og mellemstore byer.

 

2020 var et meget udfordrende år for handlen i bymidterne. Ved at stå sammen i netværket og dele udfordringer og erfaringer, står flere af byerne stærkere og mere konkurrencedygtige i dag. Eksempelvis har flere byer inspireret hinanden til at tage nye digitale redskaber i brug, der bidrager til at fastholde den lokale handel og tiltrække nye kunder. Det er dog tydeligt, at mange handelsbyer har et udviklingspotentiale, og det skal en øget professionalisering af netværket være med til at løfte.

Styrket samarbejde
MERK påtager sig sekretariatsrolle for Danske Handelsbyer og der etableres ligeledes en styregruppe, bestående af 7-10 citychefer/repræsentanter, der skal løfte midtbyernes udfordringer op på et landspolitisk niveau. Der skal især arbejdes for at sikre en stærkere politisk bevidsthed om den sammenhængskraft som midtbyerne repræsenterer, så detailhandlen kan gøres endnu stærkere.

”Det er vigtigt med et stærkere og tættere samarbejde blandt bymidterne i hele landet. En organisering af vores handelsbyer på tværs af landet kan både hjælpe os til at skærpe kundernes bevished om, hvor vigtigt det er med en levende bymidte, men også være med til at sikre en lokalpolitisk opmærksomhed på, at bymidten er forudsætningen for en velfungerende by,” udtaler Anders Baagland, Middelfart, formand for styregruppen.

 

Og Anders fortsætter ”Ser man alene på udvalgsvarehandlen, så viser tal fra Dansk Erhverv, at den i 2019 repræsenterer en omsætning på 90 mia. kr. fordelt på mere end 13.700 forretninger, som beskæftiger 82.300 personer – de tal viser med alt tydelighed, hvor vigtig detailhandlen er for byudviklingen”.

For flere oplysninger kontakt:

Danske Handelsbyer

Anders Baagland, styregruppeformand

Mobil: 4016 1606

Mail: ab@baagland.dk

 

Sekretariatsleder

Nikolai Klausen, direktør hos MERK

Mobil: 9137 3130

Mail: nkl@danskerhverv.dk

89070910_2538265349766390_82869801359496

Hør fra deltagerne

Bemærk af netværket er startet som Citychef Netværk, men idag går under navnet Danske Handelsbyer.

Netværket “Citychefer” er et videns- /erfaringsnetværk for mig - det er her hvor vi kan sparre omkring de mange snitflader/ udfordringer som vores jobfunktion indeholder. Fx Håndteringen af COVID-19 som gav alle byer nye massive udfordring eller at sætte fokus på vigtigheden i at have en driftig bymidte og samarbejde med kommunen og ikke at glemme den eksplosive udvikling af e-handlen.

Netværket har for mig i Covid-19 tiden været uvurderlig informationskilde og sparringspartner. Udover denne form for vidensdeling hjælper vi også hinanden med ideer og løsninger på events og udfordringer på et mere lavpraktisk niveau. Det er et nationalt fællesskab, hvor vi er rykket sammen i krisen og i fællesskab løfter vi opgaven med at bevare og udvikle handelsbyerne i Danmark. Sammen har vi en stærk stemme politisk. Vi har alle de samme mål for vores by, region og land.

Pernille Varde Perigaard, City manager i HandelSilkeborg.

Event – og aktivitetschef, Hjørring Handel
Rikke Ejsenhardt

I en handelsforening med kun en fuldtids medarbejder er det værdifuldt for mig, at indgå i et netværk af personer med samme jobfunktion. Her finder jeg sparring, inspiration og hører andres meninger. 

Erhvervsudviklingschef i Ølgod Handel og Erhverv

Kirstine Faber Krog

Et virkelig inspirerende netværk, hvor vi i fællesskab sætter fokus, og finder mulige løsninger for at sikre fremtidens bymidter 

City Manager – Byforum Allerød

Susanne Karlsson

Citychef netværket er guld værd for mig, da jeg de seneste år både har fået feedback på faglige forespørgsler samt stærk sparring omkring mine primære opgaver indenfor aktiviteter og markedsføring. I mange cityforeninger er der som i FREDERIK kun 1 ansat, så arbejdsopgaverne er mangfoldige, og netværket styrker derfor erfaring- og vidensdeling, såvel på praktisk som strategisk niveau. Under CV19 afholdte vi jævnlige online møder, hvor der var en åben og ærlig dialog på tværs af landets handelsbyer! Udfordringerne var mange og ofte ensartet, derfor var møderne i den grad givtige for alle, både citychefer, projektledere, fagorganisationer mfl.

Citychefnetværket er unikt, og har de tre år jeg har været Citychef i Herning, været KÆMPE inspiration, vidensdeling, sparring og strategi. Et netværk med så meget power og energi at det til tider selv for en citychef kan være hårdt at skulle rumme. Netværket rammer spot on, pga. menneskene i det, men også pga. fordelingen på landkortet, for selvom postnumre sagtens kan være mindre og større end hinanden, er her plads til alle, både på ideer og menneskene bag ethvert postnumre. Vi sætter ting på landkortet, sætter barren HØJT. Vi vil vores fag, vil detailbranchen og menneskene bag, dem vi arbejder og kæmper for hver dag!

FREDERIK handels- og virksomhedsforening Frederikshavn,

handelschef Dan Kobberup

Herning Cityforening, Citychef

Allan Kristensen

Det at skulle møde morgendagens udfordringer kræver, at der løftes i flok. Citynetværket sørger for at den enkelte citymedarbejder er klædt på til den opgave, gennem sparring, inspiration samt meningsudveksling.

Michael Kongsmark, Citychef Horsens

bottom of page