top of page

En vigtig milepæl for Danske Handelsbyer


En vigtig milepæl for Danske Handelsbyer

I dag offentliggør ’Partnerskab for levende bymidter’ sine anbefalinger. Vi kan ikke kun overlade udviklingen af vores bymidter til detailhandlen alene. Alle parter skal påtage sig et ansvar, og i Danske Handelsbyer står vi klar til at gøre vores.

Partnerskab for levende bymidter har siden august 2020 gennemgået både danske og udenlandske erfaringer med at udvikle og fastholde levende bymidter. Partnerskabet blev nedsat på baggrund af de omfattende udfordringer, som mange bymidter står over for, hvor de oplever, at mange funktioner lukker eller flytter som følge af affolkning, ændrede handelsmønstre og nye mobilitets- og pendlingsmønstre.

”Det var en vigtig milepæl for Danske Handelsbyer, at regeringen bringer emnet, levende handelsbyer op”, udtaler Anders Baagland, formand, Danske Handelsbyer, og han fortsætter: ”Det har været meget givende at sidde med om bordet sammen med de øvrige aktører, som alle spiller en stor rolle i bymidteudviklingen. Vi mener, at handel er en central del af en levende handelsby, og at der er en stærk forbindelse mellem omsætning i butikken og et attraktivt bymidteliv”.

Det har været fantastisk at opleve en lydhørhed og imødekommenhed gennem hele partnerskabet for at sikre, at erhverv i gadeplan, handel, service, kultur og oplevelser, også spiller en rolle i den fremtidige levende midtby. Det er en vigtig milepæl, at detailhandlen nu tages alvorligt, og de levende bymidter anerkendes for, at detailhandel ikke kan løfte den opgave alene.

”Levende bymidter i hele landet er en grundlæggende forudsætning for, at det er attraktivt at bo og arbejde i landdistrikterne. Jeg er enig med partnerskabet i, at de udfordringer vi ser for tiden, kræver en fælles og massiv indsats, og jeg glæder mig til at arbejde videre med anbefalingerne,” siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

Partnerskabet har samtidigt givet Danske Handelsbyer anledning til at styrke eget netværk og samarbejdet med brancheorganisationerne WEAR samt Dansk Erhverv. Vi har etableret en styregruppe for de 53 handelsbyer, vi i dag repræsenterer, og vi har allerede haft flere fra partnerskabet ude og holde oplæg for danske handelsbyer og styrket vores fællesinteresser.

”Dansk Erhverv ser rapporten og dens anbefalinger som begyndelse på en tiltrængt opmærksomhed på bymidternes betydning for sammenhængskraften i Danmark. De udfordringer bymidterne står overfor, kræver handling på mange niveauer, ikke mindst i forhold til betingelserne for at drive handel” siger Per Thye Rasmussen, Chefkonsulent, Dansk Erhverv.

Nikolai Klausen, Direktør, WEAR, er enig: ”Der vil altid komme nye trends, som påvirker den måde byerne tænkes på, om det er digitalisering, grøn omstilling eller andre udfordringer. Derfor er det vigtigt, at ansvaret for levende midtbyer, fremover bliver taget alvorligt”.

Sammen med anbefalingerne udgiver partnerskabet også en værktøjskasse med konkrete forslag og ideer til arbejdet med bymidten.Partnerskabet består af:

Frederikshavn Kommune, Marianne Ellersgaard

Syddjurs Kommune, Poul Møller

Varde Kommune, Tove Merete Wolff

Assens Kommune, Peter Michael Nielsen

Guldborgsund Kommune, Christian Refstrup

Danske Handelsbyer, Heidi Svane Pedersen

Dansk Erhverv, Per Thye Rasmussen

De Samvirkende Købmænd, John Wagner

Ejendom Danmark, Jan Ellebye

KL, Karoline Amalie Steen og Jeppe Würtz Petersen

Kulturministeriet, Ole Winther

Landdistrikternes Fællesråd, Grete Saabye

Lokale og Anlægsfonden, Oliver Vanges

Den filantropiske forening Realdania, Astrid Bruus Thomsen og Realdania By & Byg, Ann Hein

Indenrigs- og Boligministeriet med Sara Paarup, Bolig- og Planstyrelsen som formand

For flere oplysninger kontakt:

Danske Handelsbyer

Anders Baagland, Formand

Mobil: 4016 1606

Sekretariatschef

Nikolai Klausen, direktør hos WEAR

Mobil: 9137 3130


Danske Handelsbyer

Danske Handelsbyer er særligt glade for, at de anbefalinger, der er kommet ud af dette partnerskab, viser, hvor vigtigt det er at samle og løfte i flok for at udvikle levende midtbyer. Der vil altid komme nye trends, som påvirker den måde byerne tænkes på, om det er digitalisering, grøn omstilling eller andre udfordringer. Derfor er det vigtigt, at ansvaret for levende midtbyer, fremover bliver taget alvorligt. Vi kan ikke kun overlade udviklingen af vores bymidter til detailhandelen alene, alle parter skal påtage sig et ansvar og i Danske Handelsbyer, står vi klar til at gøre vores.

Partnerskabet tilbyder mange gode anbefalinger, hvilket gør det svært, at skulle nævne nogen frem for andre. Men Danske Handelsbyer er dog særligt glade for følgende tre anbefalinger, da disse er afgørende i deres daglige virke:

En professionel organisering omkring levende midtby med alle ansvarlige parter med rodfæste i den kommunale organisation.

Vi oplever i dag, at dette er for skrøbeligt organiseret i de fleste byer. Der mangler et strategisk ophæng for detailhandel, som alligevel udgør hver 8. arbejdsplads i Danmark.

Helhedsorienteret strategi, som skaber rammen for en levende midtby, hvor detailhandelen kun er en af de aktører, der skaber liv.

Midtbyer er ikke kun detailhandel, det er en mangfoldig paraply af erhverv i gadeplan. Her spiller Danske Handelsbyers medlemmer en vigtig rolle i at sikre trafik i byen og omsætning i butikken. Men der skal mere til for, at byerne kan konkurrere med andre aktiviteter i fremtiden.

Videnscenter for opsamling af data og videregivelse heraf.

Vi har set, at netværket Danske Handelsbyer bar 53 byer igennem corona-krise med viden og erfaringer, som sikrede, at alle altid havde et sted, de kunne finde hjælp. Nu søger vi et videnscenter som kan sikre, at udviklingen af levende handelsbyer bliver understøttet af data og et stærkt partnerskab på tværs.

160 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentários


bottom of page